Glass and Glazing Federation

GGF (Cam ve Camcılık Federasyonu), düz cam üreticileri ve ticari ve ev kullanımına uygun her türlü cam ürün ve hizmetlerinin her alanında yer alan şirketler için temel temsilci konumunda olan bir örgüttür. GGF devlet tarafından tanınır ve İngiltere'de binaların nasıl inşa edileceğine ilişkin kuralları ve denetimleri içeren Bina Yönetmeliği gibi yeni standartların ve düzenlemelerin belirlenmesinde büyük rol oynar.