National Fenestration Rating Council

National Fenestration Rating Council (Ulusal Pencere Derecelendirme Konseyi - NFRC) pencereleri, kapıları, cam tavanları ve ek ürünleri enerji performansı açısından değerlendiren ve etiketleme sistemi sunan tek ve bağımsız, kâr amacı gütmeyen kuruluştur. NFRC, pencere performansı hakkında kamuya dürüst, doğru ve güvenilir bilgi sunma görevini üstlenen enerji ile ilgili değerlendirme ve sertifikasyon programları geliştirir ve yönetir.