Energy Star

ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf etmesini ve üstün enerji verimliliği sayesinde iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD merkezli Çevre Koruma Ajansıdır (EPA). Tüm Amerika'da aileler ve şirketler evlerinin ve işletmelerinin enerji verimliliğini daha az maliyetli ve çevreye duyarlı şekilde ENERGY STAR yardımıyla artırmaktadır.